Pałac i jego historia

Miejscowość Pass, na którego terenie  znajduje się Pałac Pass, należała niegdyś do uposażenia błońskiego klasztoru kanoników regularnych założonego w XVII wieku. Niecałe stulecie później istniała tu letnia rezydencja opatów czerwińskich. Po kasacji zakonu, ziemie te wykupuje niemiecki przemysłowiec, właściciel fabryki kobierców w Warszawie – Jan Henryk Geysmer, dla którego wybudowano klasycystyczny obiekt pałacowy i który staje się jego pierwszym gospodarzem. Niestety, nie zdążył nacieszyć się pałacem w Passie, gdyż umiera w Warszawie w 1835 roku. Jego majątek dziedziczą dwaj bratankowie, Jan i Ernest – bliscy koledzy Fryderyka Chopina, których wspominał często w korespondencji.

Dwa lata później na jednej z warszawskich licytacji, ziemie wraz z pałacem nabywa znany warszawski bankier, Ludwik Halpert. Pod jego zwierzchnictwem w części zachodniej pałacu wznosi się między innymi sala teatralna, co było związane, jak można by sądzić, z profesją jego brata, Borysa, dyrektora teatrów warszawskich, który w roku 1836 poślubił słynną aktorkę dramatyczną, Leontynę Eleonorę Żuczkowską.

W roku 1851 pałac przechodzi w ręce hrabiów Kazimierza, a następnie Tadeusza Zyberk-Platerów, rolnika i wybitnego hodowcy koni. Majątek zostaje odkupiony w roku 1877 przez syna Ludwika Halperta – Henryka, sprawiając, iż pałac powraca na długie lata w ręce jego rodziny, utrzymując się w jej posiadaniu aż do 1932 roku. Następnym właścicielem zostaje Paweł Jasiński, do którego Pałac należy do roku 1944. W 1946 roku dobra przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. Ten przekazuje go Stacji Hodowli Roślin. W latach 80-tych pałac stał się siedzibą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych KCPZPR, która wykonała remont części reprezentacyjnej.  Niestety obiekt podziela losy większości wielu zabytków, ulegając stopniowemu niszczeniu. W latach 90-tych przejmuje go Bank Polska Kasa Opieki S.A., który podejmuje się trudu odbudowy, poprzestał jednak na wykonaniu skrupulatnej dokumentacji renowacji i naprawie dachu.

W 2004 roku właścicielem pałacu w Passie zostaje Grupa Warter, która podjęła się próby przywrócenia blasku temu wspaniałemu zabytkowi. Próba, która jednomyślnie kończy się pełnym sukcesem. Równolegle prowadzone były prace w 17-to hektarowym parku, posiadającym wiele pomników przyrody. Nowy właściciel z ogromnym zaangażowaniem ukończył remont, przywracając pałacowi dawny splendor i nadając mu charakter obiektu konferencyjno-szkoleniowego. Odrestaurowany z pietyzmem stanowi połączenie klasycystycznych wzorców i współczesnych rozwiązań technologicznych, sprawiając tym, iż zespół pałacowo-parkowy w Passie powrócił na mapę zabytków klasycystycznych Mazowsza.

 

Kalendarium Pałacu Pass:

1830-35 r.- budowa Pałacu dla Jana Henryka Geysmera, niemieckiego przemysłowca

1835 r. – w Warszawie umiera Jan Henryk Geysmer, nie doczekawszy ukończenia Pałacu

1837 r. – na licytacji obiekt nabywa warszawski bankier, Ludwik Halpert

1851 r. – majątek staje się własnością hrabiego Kazimierza Zyberka

1877 r. – przechodzi w ręce Henryka Halperta

1914-1915 r. – pałac i oficyny doznają uszczerbku wskutek okresowego stacjonowania na terenie majątku Wojsk Rosyjskich

1918 r. – właścicielką zostaje Anna Halpert, która doprowadza do gruntownego remontu

1932 r. – wykupiony przez rodzinę Jasińskich

1944 r. – przechodzi na rzecz Skarbu Państwa i przekazany Państwowej Stacji Hodowli Roślin

1990 r. – zajęty przez Bank Polska Kasa Opieki SA

2004 r. – wykupiony przez Grupę Warter, przechodzi kompletną renowację, zakończoną pełnym powodzeniem